no comments

Ego 2.0

Ego 2.0, zodpovídající za to, co děláme pro druhé. Stejně jako mnozí jiní je Ludwig přesvědčen, že nejen pro naši spokojenost, ale také pro náš osobní rozvoj je důležité jak jednání ega-1.0, tak jednání ega-2.0, orientované na druhé. Spolupráce s ostatními lidmi nás navíc posiluje a vede k seberozvoji.
  • Komentáře