no comments

Jaký je účel Zendesk API?

Moderní podnikání vyžaduje použití inovativních řešení – to otevře nové možnosti, poskytne zákazníkům služby na nejvyšší úrovni a optimalizuje náklady. Racionální investice, které se plně vyplatí – to vše je o Zendesk API.

Zendesk API: výhody a důležité funkce

Cloudfresh – partner Zendesku, který poskytuje zákazníkům celou řadu služeb na klíč: od auditu obchodních procesů, poskytování nejpodrobnějších informací až po následnou implementaci a konfiguraci potřebných služeb. Geografie služeb je poměrně široká – pro pohodlí uživatelů byla vytvořena vícejazyčná webová stránka, která vám umožní získat maximální informace o Zendesk Enterprise přepínáním verzí: Ru, Ua, En, Cz (Česká republika). Specialisté Cloudfresh vytvořili klíčové výhody, které má Zendesk API:

  • Přímé nahrávání informací z databáze pro pozdější výstup informací z aktuálního souboru do externího zdroje;
  • přesouvání dat o klientských tiketech z jiných systémů;
  • Rychlá hromadná změna uživatelských dat;
  • Okamžité vyhledávání potřebných záznamů a souvisejících informací.

Implementace rozhraní API tedy umožňuje získat ty funkce a možnosti, které nejsou k dispozici ve standardním uživatelském rozhraní. Pokud však dříve musely být tyto úkoly řešeny manuálně, trávením spoustu času na základních akcích, nyní použití nejnovějšího vývoje optimalizuje pracovní postupy, čímž se zvýší produktivita zaměstnanců.

Proč potřebujete Zendesk API?

Efektivní interakce všech oddělení v zájmu kontinuity podnikání je nejširším seznamem řešení, která podléhají flexibilní konfiguraci a umožňují zákazníkům prokázat zcela nový standard služeb. A pokud to nestačí, pak na záchranu příchází Zendesk API, která vám umožní pracovat s velkým množstvím dat, rychle provádět změny a úpravy, přidávat nebo mazat informace, nahrávat a přesouvat tikety. Aby však bylo možné plně vyhodnotit dostupné funkce, zlepšit obchodní procesy a kvalitu zákaznické podpory, je důležité svěřit integrační proces profesionálům, kteří jsou připraveni nabídnout zákazníkům integrovaný přístup, který zahrnuje následující fáze:

  1. Analýza reálných potřeb a specifik podniku, tvorba aktuální nabídky.
  2. Přípravy a konzultace pro výběr nejúčinnějších řešení, koordinace následných opatření.
  3. Návrh integrací a přesun data.
  4. Závěrečné testování.

Takový přístup vám umožní zdůraznit přesně ty výhody Zendesk API, které jsou nejdůležitější, naučit se spravovat dostupné funkce a úspěšně je aplikovat v praxi, přičemž obdrží pozitivní odezvu od zákazníků. Jedinečné příležitosti a nedosažitelné počáteční cíle – zavedení inovativních řešení vám umožní dosáhnout zcela nové úrovně zisku a dosáhnout bezprecedentních výšek ve svém oboru.
  • Komentáře