no comments

Zpětná vazba

Feedback, neboli zpětná vazba je proces, při kterém je reakce na určitou akci „navrácena“ zpět (z anglického fed-back, pozn. red.). Setkávat se s ní můžeme všude, ať už se bavíme o práci, nebo známkách ve škole.
  • Komentáře