no comments

Jste spíše manager nebo leader? Ke komu máte blíže?

Každá firma má jasně danou organizační strukturu. Největší vliv na chod podniku mají bezpochyby její leadeři a manageři. Jaký je mezi těmito pracovními pozicemi rozdíl a čím se liší dobrý manager od skvělého leadera?

Managerská funkce vyžaduje určité znalosti a dovednosti. Správný manager má přirozenou autoritu a měl by být schopen vést ostatní. Leader je naopak osoba, která umí lidi inspirovat a přimět je, aby ho následovali při plnění cílů firmy. Člověk se může naučit být managerem, avšak ne každý manager zvládne stoprocentně roli leadera. S odpovídající povahou se člověk musí narodit.


Přečtěte si 17 základních rozdílů mezi managerem a leaderem a zjistěte, které povolání více pasuje k vašim charakteristickým vlastnostem.

 • Manager vysvětluje: Řekne, co po vás chce, a jak toho máte docílit.
 • Leader prodává: Má nápad, který je schopen realizovat, jen když budete součástí týmu.

 

 • Manager plánuje detaily: Odešle vám své poznámky a domluví se s vámi na čase, kdy je můžete společně prodiskutovat.
 • Leader udává směr: Plánuje porady, aby se s vámi podělil o zajímavé novinky.

 

 • Manager minimalizuje rizika: Čas jsou peníze. Čím dříve bude práce hotova, tím lépe.
 • Leader podstupuje rizika: Termíny možná nestihneme, ale odměna bude stát za to.

 

 • Manager úkoluje zaměstnance: Pokud nevíte, co vaše práce obnáší, postupujte podle plánu managera.
 • Leader povzbuzuje lidi: Pokud najdete lepší řešení problému, vedoucí to vždy uvítá.

 

 • Manager má cíle: Zaměřuje se na plán. Každý úkol musí být dokončen v co nejkratším čase.
 • Leader má vize: Je otevřen novým nápadům, které se pokouší zapracovat do stávajícího plánu.

 

 • Manager splňuje očekávání: Ve stanoveném období jsme dosáhli zadaných cílů, mise splněna.
 • Leader navrhuje nové možnosti růstu: Stanovení cílů je jen začátek. Jsme limitováni pouze tím, jak daleko se chceme dostat.

 

 • Manager sčítá úspěchy: Všechny úkoly jsou splněny v rámci rozpočtu.
 • Leader vyhlíží do budoucna: Všechny úkoly jsou splněny v rámci rozpočtu a nyní můžeme přejít na další fázi.

 

 • Manager je smířen se současnou situací: Když vše funguje, nechej to být.
 • Leader chce vylepšit současnou situaci: Vím, že vše funguje, ale existuje možnost, jak to dělat jinak a lépe?

 

 • Manager vidí problém: Náš plán nevyšel. Musím dát vše do pořádku, než ponesu následky.
 • Leader vidí příležitost: Náš plán nevyšel. Dejme hlavy dohromady a řekněme si, jaké si z toho vezmeme ponaučení.

 

 • Manager myslí krátkodobě: Nyní si nemůžeme tuto investici dovolit.
 • Leader myslí dlouhodobě: Nedívejme se na cenu, ale zamysleme se nad tím, co nám může investice přinést.

 

 • Manager jde stejnou cesty: Náš směr je jasný, držme se jej.
 • Leader zkouší nové cesty: Když půjdeme stejnou cestou, dostaneme se na stejné místo.

 • Manager chválí: Uzná, že jste práci udělali správně a včas.
 • Leader motivuje: Nikdy nepochybuje, že byste svou práci dělali špatně.

 

 • Manager zavádí pravidla: Drží se scénáře. Nechce, aby si každý pracoval na svém vlastním písečku.
 • Leader porušuje pravidla: Řeší otázku, proč se lidé drží zkrátka.

 

 • Manager plní povinnosti: Na schůzky chodí včas. Zákazníkům na dochvilnosti záleží.
 • Leader sbírá nápady: Zákazníci jsou rádi, že s vámi pracují. Leader zajímá, jak pracujete.

 

 • Manager rozhoduje rozumem: Tento nápad dává smysl, pusťme se do něj.
 • Leader rozhoduje srdcem: Tento nápad je zajímavý a odvážný. Jak jej můžeme zrealizovat?

 

 • Manager spoléhá na řízení: Jeho zaměstnanci jsou seznámeni s následky, pokud by překročili hranice.
 • Leader inspiruje důvěru: Svým zaměstnancům důvěřuje a věří, že pracují tak, jak nejlépe umí.

 

 • Manager dělá věci správně: Dodržuje pravidla bez výjimky.
 • Leader dělá správnou věc: Ví, jaká jsou pravidla, ale někdy je musí porušit. • Komentáře