no comments

Time Management dělá naše zaneprázdněné životy ještě horšími!

Predstavte si život bez času, bez neustáleho pocitu, že nestíhate alebo meškáte. Predstavte si život bez frustrácie, že znova prehrávate boj proti neustávajúcemu tikaniu hodiniek a pohybu času. Predstavte si život bez želaní, aby deň nemal viac ako 24hodín.

Nie vždy sme boli takto posadnutí časom ako sme dnes. Pred obdobím priemyselnej revolúcie bol čas irelevantný pojem. Ľudstvo sa neriadilo časom ale úlohami, či povinnosťami. Tiež mali prácu, ktorú museli spraviť a ktorej sa museli venovať a aj sa jej venovali Ale počas vybudovania tovární a rozmachu priemyselnej revolúcie bolo treba zorganizovať stovky ľudí, aby pracovali v rovnaký čas a synchronizovane. A na to potrebovali hodiny. Takže lídri zakomponovali do práce čas (samozrejme s odporom zamestnancov) a významný líder Benjamin Franklin posilnil hodnotu tohto kroku vyhlásením „čas sú peniaze“.

Premiestnime sa o 250 rokov neskôr, do súčasnej doby, a uvedomme si, že sme hodinami a časom posadnutí. Nepotrebujeme manažérov, aby nám určovali čo a kedy a ako dlho máme robiť. Čas si prerozdeľujeme sami, aby sme všetko postíhali v tej našej zaneprázdnenosti. Zdá sa to byť jediná možnosť ako sa vyhnúť vlne požiadaviek a očakávaní, ktorá sa na nás valí každý deň. Preto si rozdeľujeme čas, prepchávame naše časové bloky, vytláčame z nás celú našu efektivitu na doraz. Veríme, že správny Time Manažment je jediné riešenie. Veď predsa vraj ak by sme si zorganizovali čas lepšie, boli sme menej zničení, šťastnejší a viac produktívni. Kompletne sa však mýlime v celom tomto tvrdení. Mysliac si to si ničíme život a kariéru.

Time manažment nás iba viacej zaneprázdňuje

Výskumy dokázali, že ak zvýšite ľuďom povedomie o čase, hoci len umiestnením veľkých hodín pred nich, tak toho spravia viacej ako keby nemali pojem o čase. Je to jedna z predstáv Time Manažmentu, že ak si viac všetko zorganizujeme, dostaneme sa na vrchol. Avšak takto to funguje iba v časovo obmedzenom svete. Náš svet je však neobmedzený a dni plynú a plynú, svet sa nezastavuje. Preto sa nikdy nedostaneme na vrchol všetkého a nikdy nedokončíme všetky svoje úlohy a povinnosti. Nikdy. Jednoducho je toho stále veľa, čo musíme, resp. by sme mali robiť. V gréckej mytológií keď odrežete hlavu Hydre, narastú jej dve nové. Presne tak isto ako Hydra, tak aj my, keď splníme nejakú úlohu, objaví sa viacej úloh namiesto tej prvej. Napríklad keď napíšete viacej emailov, dostanete viacej odpovedí. V podstate keď toho robíme viac v záujme lepšej organizácie času, tak sme stále iba viac a viac zaneprázdnení.

Maximalizovať čas znamená rozdrobiť svoju pozornosť

Nikdy sme neboli lepšie vyzbrojení rôznymi zariadeniami na „maximalizáciu nášho času“. Naše vždy prítomné telefóny nám uľahčujú naozaj všetok čas byť produktívni, komunikovať v reálnom čase, prehadzovať sa medzi úlohami, resp. multitaskingovať, a podobne. Snažíme sa zahrávať sa s časom tak, že si ho delíme na menšie časové úseky, ale najväčší vplyv to nemá na náš čas, ale na našu pozornosť. Rozptýlením našej mysle na tisíce malých aktivít sa bránime rozmýšľať do hĺbky a poriadne.

Rozhovory s našimi blízkymi často prerušujeme „produktívnymi“ pohľadmi do mail boxu. Neustále vyvíjame chaotickú mentálnu aktivitu, ktorá je opakom optimálneho mentálneho toku, kde sa naša pozornosť ponára hlbšie do určitej aktivity bez rozptyľovania. Práve v tomto optimálnom prúde myšlienok sme schopní priviezť naše myšlienky, činnosti a ciele do perfektnej synchronizácie po dlhšiu dobu. Takýto optimálny tok nie je možné dosiahnuť v úlomkoch času. Zamyslite sa nad svojimi poslednými týždňami. Nie je pravda, že všetky momenty skutočného náhľadu a ponorenia sa do niečoho, či momenty šťastia prišli vtedy, keď ste ponorili svoju pozornosť do daného momentu? Keď ste sa s bezstarostnou nenútenosťou pozabudli a dokázali ste sa tak sústrediť iba na jednu vec v jednej chvíli? Vlastne jeden z dôležitých vlastností správneho psychického toku je strata pojmu o čase. Keď sa teda snažíme maximalizovať svoj čas jeho neustálym pozorovaním, okrádame sa o hĺbku jednotlivých momentov.

Povedomie o čase nás robí menej ekefetívnymi

Ak ste stále toho názoru, že Vy radšej budete menej šťastní, viacej zaneprázdnení ale hlavne viacej efektívni, tak si treba uvedomiť, že práve Time Manažment bráni nášmu výkonu. Efektivita totiž pramení z dvoch kľúčových schopností a to určovať priority a dosahovať úspechy. Keď určujeme správne priority, vyberáme si, že budeme robiť tie správne veci, nie tie zrejmé. Práve keď máme silné povedomie o čase, naša pozornosť je povrchná, nejde do hĺbky a naša schopnosť robiť dobré rozhodnutia je horšia. Rozhodujeme sa na základe okamžitej potreby, nepozrieme sa na všetko z diaľky a s nadhľadom. Priorizujeme urgentné a okamžité a nie dôležité a strategické. V našom čase riadnom šialenstve sa náš pohľad málokedy zdvihne z vecí ako doručená pošta v mail boxe alebo to do list. Z výskumov Microsoftu vyplýva, že 77% pracovníkov v UK majú pocit, že majú za sebou produktívny deň, iba ak vyprázdnia svoj priečinok s doručenou poštou. Je neuveriteľné koľko blogov a kníh sa už popísalo s odporúčaným cieľom vyprázdniť inbox a vyškrtať celý to do list. Ako keby iné úspechy a ciele neboli dôležitejšie. Žiaden biznis ani život sa nezmenili len preto, že priečinok s doručenou poštou bol prázdny.

Okrem toho, že robíme zlé rozhodnutia, výskum Michaela DeDonna a Heatha Demareea dokazuje, že byť pod tlakom času znižuje našu schopnosť dosahovať ciele. Zistili, že ak cítime, že nemáme dostatok času, náš výkon je zredukovaný. Teresa Amabile z Harvardu tiež potvrdila, že zvýšenie povedomia o čase znižuje našu schopnosť riešiť problémy a našu schopnosť generovať kreatívne riešenia. Premýšľame menej keď pracujeme v tieni hodín.

Koniec éry Time Manažmentu

Je pravda, že zvládneme toho viacej, keď sa sústredíme na manažovanie nášho času, ale v dnešnom svete biznisu nevykonávame opakované a synchronizované aktivity ako to bolo zvykom počas priemyselnej revolúcie. Potrebujeme viacej premýšľať, byť kreatívnejší a vedieť lepšie riešiť problémy a úlohy. Sústredenie sa na čas to celé podkopáva. Aj nás. Cítime sa zbytočne prepracovaní, mizerne a neustále vyčerpaní a zaneprázdnení. Time manažment bol super vynález, ktorý pomohol pretransformovať spoločnosť pred 250 rokmi. Ale teraz už jednoducho nepomáha. Je teda čas rozvíjať odlišnú stratégiu – takú, ktorá začne rozpoznaním toho, že v našom preťaženom svete je najlepším pomocníkom nie čas ale pozornosť a sústredenie sa. Sústredenia sa na život, dôležité ciele a poslania. Neriaďme sa teda Time Manažmentom ale Life Manažmentom. Už neplatí, že čas sú peniaze.
  • Komentáře