no comments

Co vás jezení kuřecích křidélek může naučit o podnikání?

Ak ste si už niekedy pochutnávali na kuracích krídielkách, tak poznáte ten rituál. Zjete mäso, vypľujete kosti a preostríte pohľad na ďalší kúsok. Ale asi ste si neuvedomili, že táto istá technika sa dá aplikovať i pri podnikaní.

Či už keď ste nútení vyhodiť zamestnanca alebo stratiť klienta, tak si uvedomíte, že nie vždy idú veci tak, ako ste plánovali alebo ako ste chceli. Avšak nezáleží na tom, na koľko malo krídielko mäso tuhé. Dôležité je, že má na sebe čosi dobré (mäso) a čosi zlé (kosti). To, že sa naučíte medzi týmito dvoma zložkami rozlišovať, Vás pripraví na to, aby ste sa vysporiadali i s tým ďalším krídielkom, resp. skúsenosťou.

Oddeľovanie mäsa a kostí

I keď si zlé skúsenosti pamätáme živšie ako tie pozitívne, rozoznanie kosti od chrupavky nie je vždy jednoduché. Avšak keď sa zo zlých skúseností skúsime priučiť a nepochovať ich hneď do zabudnutia, zvýši sa pravdepodobnosť úspechu v ďalšom pokuse. Preformulovanie zlých skúseností na poučné lekcie nám môžu výrazne zlepšiť naše vyhliadky.

Prečítajte si nasledujúce štyri techníky oddeľovania mäsa a kostí a zvážte si ich zakomponovanie do Vášho podnikania:

  1. Nechajte umastiť si ruky i svojich zamestnancov

Naučte sa povzbudzovať svoj tím, aby prinášali nové riešenia, nové nápady a otvorte sa voči týmto nápadom. Dajte priestor svojím zamestnancom sa rozvíjať a pomáhať Vašej spoločnosti smerovať tým správnym smerom. Skúste im ponechať priestor na vlastné riešenia. Nechajte aj zamestnancov sa naučiť rozoznávať mäso od kostí, neservírujte im iba prebraté čisté mäso. Nech si zamastia ruky i sami.

  1. Podporujte zamestnancov, aby rozmýšľali, z ktorej strany sa zahryznú

Dobrou formou ako sa naučiť rozoznávať situácie a uvedomovať si hrozby a jednotlivé možnosti vývinu udalostí je pýtať sa seba a svojho tímu, ktoré faktory môžu ovplyvniť výsledky a aké výsledky sú pravdepodobné. Týmto spôsobom sa prekontroluje, či je cieľ naozaj správny a na koľko dosiahnuteľný a zároveň sa členovia tímu naučia premýšľať kriticky a o krok vpred.

Keď budete svojich zamestnancov podporovať, aby si svoje predpoklady overovali a premýšľali nad nimi, zabezpečíte, že ich kroky budú často tie najlepšie, uvážené, v súlade so stratégiou firmy a Váš tím bude pri každom rozhodnutí silnejší.

  1. Naučte zamestnancov nájsť mäso medzi kosťami

Nastavte si jasné očakávania v rámci tímu a použite ich ako kritéria hodnotenia úspechov alebo neúspechov. Napríklad, ak niekto prisľúbi, že bude pracovať na projekte 25 hodín ale v piatok poobede Vám povie, že stihol na ňom pracovať iba 20 hodín, tak to nie je akceptovateľné zlyhanie. Skúste podporovať svoj tím, aby skúšali nové riešenia, nové nápady, o ktorých si myslia, že by mohli fungovať, neustále vylepšujte očakávania a komunikáciu s členmi tímu o ich pregrese. Naučte ich nájsť cenné mäso, ktoré skúsenosť ponúka i keď nie všetko sa vydarilo tak, ako sa malo.

  1. Naučte zamestnancov vychutnať si i malé kúsky mäsa

Pri ďalšej skúsenosti, keď sa niečo nevydarí, sadnite si so svojim tímom a prediskutujte to. Prejdite si všetky kroky a nájdite príčiny zlyhania a to nasledujúcim spôsobom: na papieri si vytvorte dva stĺpce, jeden nazvite Mäso a druhý Kosti. Do stĺpca mäso  zapisujte, čo ste sa všetko naučili, čiže to pozitívne a do druhého stĺpca zapíšte všetko zlé, čo z danej skúsenosti vyplynulo.

Keď to dokončíte, roztrhnite papier tak, aby ste oddelili mäso od kostí, dobré od zlého a odhoďte časť, na ktorej sú „kosti“. I tie najhoršie prípady majú s obrovskou pravdepodobnosťou v sebe niečo dobrého, tak ako na každom kuracom krídielku nájdete aspoň kúsok mäsa. Pomôže Vám to, najmä Vášmu tímu, si uvedomiť, že každá skúsenosť je na niečo dobrá. Keď sa na to budete takto pozerať pri každej príležitosti a skúsenosti, Váš tím sa toho veľa naučí a najmä nestratí motiváciu, či optimizmus.

Nabudúce, keď sa budete púšťať do svojho kýblika plného kuracích krídielok, spomeňte si na paralelu medzi nimi a Vašou cestou podnikania, či vedenia tímu. Pamätajte, že nie vždy nám život naservíruje tie mäsité skúsenosti ale dá sa veľa toho naučiť i z tých najhorších. Keď sa naučíte vidiet sústo toho dobrého medzi tým zlým, každá nová skúsenosť pomôže Vášmu úspechu.
  • Komentáře