no comments

Telefony zabíjí naší produktivitu – z jiného důvodu, než jste si mysleli

To, že nemáte používať telefón počas šoférovania, to viete. Ale to, že Vás telefón rozptyľuje viac než si uvedomujete a zasahuje to do Vašej produktivity viac ako si uvedomujete, to možno neviete.

Žiaľ, i keď sa snažíte vyhýbať hlasným a zvučným zvoneniam, ktoré ohlasujú prichádzajúci hovor alebo správu, tak nastavenie krátkeho a jemného pípnutia, či inej zvukovej notifikácie postačí na to, aby Vás to vykoľajilo. Výskumníci udávajú, že i tieto krátke zvonenia rozprúdia v našich hlavách irelevantné myšlienky, ktoré sa netýkajú našej aktuálnej úlohy, na ktorej pracujeme a naša myseľ putuje tade, kade by práve nemusela, resp. nemala. Takže ani si nemusíte správu prečítať, či zdvihnúť hovor, vlastne ani sa nemusíte telefónu dotknúť. Stačí, že započujete cengnutie a Vaša pozornosť pre prácu je narušená.

Pre väčšinu z nás sú naše mobily istým prepojením medzi naším pracovným a súkromným životom. Chceme byť zastihnuteľní, keby sa náhodou niečo dôležité stalo, ale neustály príchod rôznych, i nepodstatných notifikácií, je pomalou ale istou smrťou pre našu produktivitu.

Je potvrdené výskumami, že ak pri práci, ktorá vyžaduje sústredenie, nám zazvoní telefón alebo príde hoci len notifikácia, výsledok našej práce je horší ako keby naše sústredenie nebolo telefónom prerušené.

Pri výskume výsledky ukázali, že keď ľudia boli pri práci vyrušovaní telefónom, a to ani nemusel byť ich vlastný, zadali viacej nesprávnych odpovedí a robili rýchlejšie rozhodnutia. Tím, ktorým zazvonil hovor na telefóne, tak robili 3krát častejšie chyby a to ani nemuseli hovor prijať. Časť skúmaných subjektov mali pri sebe svoje vlastné mobilné telefóny a ako aj sami povedali, vedeli, že ak príde nejaká notifikácia, vyruší ich to pri práci, keďže vedeli, že sa ich bude osobne týkať.

Dôvodom, prečo to takto dopadlo je, že i keď sa snažíme multitaskingovať a máme pocit, že nám to ide, tak náš mozog v tom nie je až tak dobrý. Máme k dispozícií iba určitú dávku pozornosti pre každý moment a keď máme toho na rozume viacej, naša koncentrácia sa rozdelí. Podľa výskumníkov notifikácia na našich telefónoch síce zaberie naozaj len moment, ale naše myšlienky to zamestná na dlhšie a ťažšie sa nám obnoví sto percentná pozornosť na pracovnú úlohu. Po notifikácií nám hlavou totiž blúdia dotazy a dohady, čo asi vyvolalo notifikáciu, popritom si spomenieme na niekoho, kto bol ten, čo asi niečo napísal a čo vlastne sme mu chceli ešte my napísať a podobne.

Výskumy nazývajú tento typ vyrušenia šokujúci pre náš mozog a naše myslenie. Tvrdia, že náchylnosť na chybu spôsobenú takýmto vyrušením je taká istá ako keby sme zvoniaci hovor zdvihli alebo reagovali na notifikáciu.

Výskumníci sa preto plánujú kampaň s posolstvom „neesemeskujte za volantom“ preformulovať na posolstvo, ktoré by hovorilo, aby si telefón vypli pri šoférovaní úplne, resp. minimálne zvonenie a vibrovanie. Ale to, na koľko majú iba notifikácie naozaj vplyv na šoférovanie, ešte preskúmavajú. Je však isté, že iba obyčajná rýchla notifikácia ma na nás vplyv i pri bežnej práci v kancelárií. A to podstatnejší, než si uvedomujeme.
  • Komentáře